بهینه سازی برای موتورهای جستجو

بررسی نسبت متن و کد ( Code to Text Ratio Checker )

بررسی نسبت متن و کد


آدرس را وارد کنیددرباره بررسی نسبت متن و کد

ابزار بررسی نسبت متن و کد در زمینه سئو بسیار کاربردی می باشد که به ما کمک می کند تا بتوانیم میزان کلمات استفاده شده در سایت را افزایش دهیم .

با وارد کردن آدرسی در این ابزار تعداد کلمات استفاده شده در صفحه به همراه کد کدهای سایت را شمارش می کند و درصدی به ما می دهد که باید نسبت متن به کد بیشتر باید تا سایت ما نوعی سایتی محبوب در موتورهای جستجو باشد .