بهینه سازی برای موتورهای جستجو

تحلیل گر لینک ها ( Link Analyzer Tool )

تحلیل گر لینک ها


آدرس را وارد کنیددرباره تحلیل گر لینک ها

- لینک های بالای صفحه ارزش بیشتری نسبت به لینک های پایین صفحه دارند.

- در صورتی که دو لینک در صفحه سایت خود داشته باشید، لینک اول رنک قابل بهتری خواهد داشت

- لینک های خارجی رنک بهتری دارند تا لینک های داخلی

- لینک از دامنه های مختلف تاثیر بیشتری در رنک دارد تا لینک های بیشتر از یک دامنه

- لینک از داخل متن صفحات تاثیر بیشتری به نسبت لینک های منو و فوتر دارد

- متن لینک تاثیر بیشتری به نسبت alt تصاویر لینک شده دارد