بهینه سازی برای موتورهای جستجو

تولید کننده متا تگ

تولید کننده متا تگ

عنوان سایت
توضیحات سایت
کلمات کلیدی سایت (جدا کردن با کاما)
اجازه می دهید رباتها وبسایت شما را فهرست کنند؟
اجازه دهید رباتها همه پیوندها را دنبال کنند؟
چه نوع محتوایی در سایت شما نمایش داده خواهد شد؟
زبان اصلی وب سایت شما چیست؟

(برچسب های متا اختیاری)

موتورهای جستجو باید بعد از این دوباره بازدید کنند     روز.


نویسنده:درباره تولید کننده متا تگ

زمانيكه يك موتور جستجو صفحه شما را پيدا مي كند. بايد آن را فهرست كند ( آن را به بانك اطلاعاتي قابل جستجوي خود اضافه كند ) البته همراه با اطلاعاتي از سايت شما. اكنون موتورهاي جستجوي زيادي از برچسبهاي متا  استفاده مي كنند. كه به شما اجازه  مي دهد كلمات كليدي و توصيف صفحه خود را در آن قرار دهيد اين موارد به شما در چگونگی نمايش كنترل بيشتری مي  دهد تا در طول يك جستجو باعث ترافيك بيشتر به سايت شما شود.