بهینه سازی برای موتورهای جستجو

تحلیل گر متا تگ

تحلیل گر متا تگ


آدرس دامنه را وارد کنیددرباره تحلیل گر متا تگ

با استفاده از این ابزار شما قادر خواهید بود تا توضیحات،عنوان صفحه و کلمات کلیدی صفحه مورد نظر را مشاهده نمایید. اگر موتورهای جستجو از كلمات كليدي يا برچسبهاي متاي موجود در سايت شما به عنوان عبارات مورد جستجو استفاده كنند ممكن است سايت شما با آن تيتر در ليست ظاهر شود و در زير اين تيتر مقداري يا تمام كلماتي كه شما در توصيف صفحه خود در برچسبهاي متا قرار داده ايد قرار گيرد بهتر است كه توصيف صفحه داراي بيش از 200 كاراكتر (حروف و ..) نباشد. همچنين كلمات كليدي در نتايج جستجو ديده نمي شوند و بهتر است آنها را زير 1000 كاراكتر نگه داريد زيرا اگر بيش از اين باشد موتور جستجو کلمات اضافه آن را ناديده گرفته يا شما را از فهرست حذف مي كند