بهینه سازی برای موتورهای جستجو

تشخیص محتوای کپی شده

تشخیص محتوای کپی شده

Paste (Ctrl + V) متن خود را در باکس زیر وارد کنید تا از نظر سرقت ادبی بررسی شودبیشترین 1000 محدودیت کلمات در هر جستجو.
کل کلمات: 0

Checking...

درباره تشخیص محتوای کپی شده

این ابزار متن وارد شده را بررسی می کند پس از آن در صورتی که متن شما از جای دیگری کپی شده باشد قسمت کپی شده را مشخص خواهد کرد و درغیر این صورت،ابزار به شما اعلام می کند که متن وارد شده منحصر به فرد است