بهینه سازی برای موتورهای جستجو

بازنویسی آدرس ( URL Rewriting Tool )

بازنویسی آدرس


آدرس را وارد کنیدEg. http://www.example.com/test.php?firstid=1&secondid=10

درباره بازنویسی آدرس

URLهای استاتیک آدرسهای بهتری نسبت به URLهای داینامیک هستند. زیرا :

1-معمولا URLهای استاتیک PAGE RANK بهتری دارند.

2-موتور های جستجو URLهای داینامیک را دیرتر ایندکس میکنند.

3- معمولا URLهای استاتیک دوستانه تر و بهتر به کار کاربران پایان میدهند .