بهینه سازی برای موتورهای جستجو

تغیر مسیر www ( www Redirect Checker )

تغیر مسیر www


آدرس را وارد کنیددرباره تغیر مسیر www

هر وب سایتی از طریق دو آدرس (با www و یا بدون www) قابل دسترس است، این دو آدرس برای موتورهای جستجو دو سایت مجزا با محتویات یکسان به حساب می آید که در رتبه سایت شما تاثیر منفی دارد.
توصیه می شود که یکی از دو آدرس را به صورت 301 به دیگری ریدایرکت نمایید.
بطور مثال checkseo.website دامنه اصلی است و آدرس www.checkseo.website شما را به دامنه ی اصلی منتقل می کند.

این ابزار وضعیت www redirect  دامنه ی شما را نشان می دهد.